Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML |

ΔιακρίσειςΕκτύπωση στις 21/03/2019
Από την ιστοσελίδα ΤΑΒΕΡΝΑ τα ΚΙΟΣΚΙΑ | TAVERN kioskia Chortiatis Thessalonikis | Εξοχικό Κέντρο Κιόσκια στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης
kioskia.gr/elMobile/sx_PrintPage.asp?newsid=5